Skrenten og Kollen Borettslag på Bøler

Vi i Skrenten BRL opplever firmaet som trygt og seriøst, og med godt utført arbeid. Vårt første møte og kontakten underveis har vært meget bra. Vi har ingen ting å utsette på dette firmaet alt ble levert i henhold til avtale. Vi kan trygd anbefale firmaet videre til andre borettslag/sameier.

Referanseperson fra styre i Skrenten Borettslag:
Tone Scott
Adr. Bølerskrenten 31
Mobil. 952 49 873