Munkholt borettslag

Styret i Munkholt borettslag har benyttet Takst og Vindu Spesialisten AS til
utskifting av 7 vinduer og balkongdører i vårt borettslag.

Beboerne i de 3 leilighetene er godt fornøyde med sluttresultatet.

For øvrig var kontakten og samarbeidet med firmaets leder og deres ansatte meget god.

– Styreleder Øivind Østerhagen