Antikvariske og verneverdige bygninger

Vi hjelper gjerne til med skiftning av nye vinduer og dører, men i gammelt utseende – vi har flere leverandører og samarbeidspartnere på dette området.

Rød betyr fredet.

Oransje betyr vernet etter plan- og bygningsloven.

Gult betyr kommunalt listeført.

Antikvariske og verneverdige bygninger:

Riksantikvaren
Gul liste - Byantikvaren i Oslo

Dersom eiendommen er registrert i Gul liste så må vi se på hvilken type dører og vinduer som vi kan benytte.

I kartet er kulturminnene fargekodet:

  • Rød betyr fredet.
  • Oransje betyr vernet etter plan- og bygningsloven.
  • Gult betyr kommunalt listeført.

Oslos innbyggere kan selv sjekke vernestatus for bygården sin eller huset sitt, og gjennom kart, bilder og tekst finne mer informasjon om de registrerte kulturminnene.

Verneverdig hus og bygårder

Verneverdige hus har viktig historie i veggene. Da er det godt å vite at du kan gjøre det mer energieffektivt uten å ødelegge det gamle. Det finnes flere leverandører som kan levere tilsvarende eller identiske like typer vinduer og dører som har dagens krav i forhold til U-verdi, brann og lyd.

Skal du rehabilitere bygningen og huset ditt står på listen over verneverdige så kan du søke om tilskudd f.eks. til brannsikring, rehabilitering og bytte.
Søknadsskjema for tilskudd til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljøer
Se mere på siden til Riksantikvaren og søknadsskjemaer

Eldre hus

Jo eldre huset ditt er – dess mer energi krever det. For å redusere energibehovet bør du derfor gjennomføre en kombinasjon av flere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen. Slike tiltak er lettere å gjøre når du rehabiliterer eller pusser opp. Bytting av vinduer og dører vil redusere et stort energitap.