Skade- og reklamasjonstakst

Skade & reklamasjontakst

Våre takstmenn verdsetter deres eiendom

  Skade:

 • Vann skader.
 • Fukt og kondens skader.
 • Sopp og råteskade.
 • Brann skader.
 • Innbrudd - hærverk.
 • Andre skader på bolig.
  Reklamasjon:

 • Ved kjøp av ny eller brukt bolig.
 • Ved feil eller mangler på bolig.
 • Ved feile arealer eller beskrivelse av bolig.

Når trenger du skadetakst:

Skade og reklamasjon kan være mye forskjellig.  Noe skyldes rent hærverk, uforstand, uvær, brann osv., mens det i andre tilfeller er helt uforskyldt. Men felles for dem begge er at noen mener de har tapt noe.