Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Verdi- og lånetakst

Verdi-lånetakst ved refinansiering og oppgjør

Vi anbefaler normalt verdi- og lånetakst når en bolig skal refinansieres eller ved oppgjør i forbindelse ved skilsmisser og arv. Verdi- og lånetakst benyttes også ved salg av bolig, men vi anbefaler da en
grundigere rapport – for eksempel en eierskifterapport.

Når vi utfører verdi- og lånetakst anslår vi verdien av både bygningsmasse og tomt. Bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.

Rapportens innhold:
  • Beskrivelse av eiendommen
  • Generelle opplysninger
  • Reguleringsmessige forhold
  • Eierforhold
  • Tekniske beskrivelser og verdiberegninger
  • Beskrivelse av areal og romdisponering
  • Verdikonklusjon