Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Priser tilleggstjenester

Planskisser / Andre oppdrag
Eks. MVAInkl. MVA
Planskisse pr. plan/etg. 2D. >Inntil 100 m²Kr. 800,-Kr. 1000,-
Planskisse pr. plan/etg. 2D. Over 100 m²Kr. 1.000,-Kr. 1.250,-
Alternativ planskisse pr. plan/etg. 2D.Kr. 400,-Kr. 500,-
Arealoppmåling bolig inntil 150 m²Kr. 4.000,-Kr. 5.000
Arealoppmåling bolig over 150 m² inntil 250 m²Kr. 4.000,-Kr. 6.000,-
Oppdatering av takstoppdrag med befaring (eldre enn 1 år)Kr. 25% av ordinær pris. Minimum kr. 3.000,-
Mindre rapportoppdateringer utover 14 dager, etter rapport er oversendt.Kr. 400,-Kr. 500,-
Konsulentbistand, skadetakst, reklamssjonsrapport, ovetakelsesbefaring, tilstandsrapport, fuktsjekk med fuktindikator, byggteknisk bistand, skjønn m.m pr. time Kr. 1.440,-Kr. 1.800,- pr. time
Tillegg for innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om evnt. ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, byggetegninger o.l Kr. 1.440,-Kr. 1.800,- pr. time

Vedlikeholdsplaner:
Eks. MVAInkl. MVA
Konsulentbistand for enebolig, rekkehus, borettslag og sameierKr. 1.440,-Kr. 1.800,- pr. time

Annet

  • For oppdrag utenfor Oslo Kommune, kommer det tillegg for kjøretid og km etter statens satser
    (4.10kr pr km + bompasseringer)
  • Avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret – 50 %. (Minimum 1850,-)
Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører som boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc. Dette forutsettes fremlagt takstmannen senest innen befaringsdato.