Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Fagmann på visning

Når du skal gjøre en av de viktigste investeringene i ditt liv, kan det være lurt å ta med en fagmann på visning eller hvis du skal på overtagelse av gammel eller ny bolig.

Spesielt ved ny bolig kan det være ting du som kjøper vil stille spørsmål til. Her vil en byggmester kunne bistå om det er vanlig eller feil. Han kan gå igjennom boligen sammen med deg som kjøper og si hva du skal være oppmerksom på det første året du bor der. Slik at du er best mulig forberedt til 1-års befaring.

De fleste som har kjøpt seg en bolig vil nok si at fagmann på visning er den beste investeringen de har gjort som huskjøper. En fagmann på visning vil også kunne bistå med råd, prisoverslag og ikke minst foreslå gode løsninger på hvordan en bolig kan tilpasses nye eiere. En byggmester i byggfag har både den praktiske og den teoretiske utdannelsen. Vi er heller ikke overrasket over at byggmesteren, for mange vil være det naturlige førstevalget og ha med på visning.

Når du skal kjøpe bolig ta med en byggmester 

Hva er en BMTF takstmann:
Nei, en fagmann er nødvendigvis ikke det samme som en takstmann. I vår terminologi er en BMTF-takstmann det samme som en fagmann. EN BMTF-takstmann er en byggmester i byggfag som kan både teori og praksis. En BMTF-takstmann har opparbeidet seg den praktiske erfaringen gjennom flere år med restaurering, ombygging, riving, nybygg og reparasjoner. I tillegg har en BMTF-takstmann gjennomgått kurs i tilstandsanalyse av bolig ved