Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Skadetaksering

Skadetaksering fra Takst og Vindu Spesialisten AS gjelder de fleste områder hvor en boligskade kan oppstå.
Vi har erfaring med skadetaksering og vil kunne bistå deg på en profesjonell måte med korrekte estimater av din boligskade.

Rask prosessgang

Etter vi har tatt en befaring, vil vi estimere skadebildet og verdien av den. Deretter mottar du forslag på fullverdig løsning. I de fleste tilfeller blir våre skadetakst-saker lagt frem overfor forsikringsselskapet for å kvalifisere for utbetaling av erstatning.
Vi har gode fagfolk som vet hvordan man kommuniserer med forsikringsselskapene, og som vet hvilke rettigheter du har.

Skulle det oppstå en skade grunnet:

  • Innbrudd
  • Brann
  • Lekkasje av vann, gass osv.
  • Naturskade
  • Skadedyr

Ved alle skader trengs det en takstmann til å kartlegge skaden, hva skal gjøres ved utbedring og finne kostnadsnivået. En skade kan være liten, mens andre kan være store og her er det viktig at en byggmester med erfaring fra faget kommer inn for å kontrollere. Takstmannen vil kunne fortelle kunden og forsikringsselskapet raskt hva som må utbedres og samtidig gi et kostnadsoverslag.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om vår prosedyre vedrørende skadetaksering.
Takst & Vindu Spesialisten utfører skadetakster for forsikringsselskap.