Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Ferdigbefaringer og overtagelser

Ferdigbefaringer og overtagelser

Takst & Vindu Spesialisten opparbeidet solid kunnskap og erfaring med forbefaring (ferdigbefaring) og overlevering av nybygg-prosjekter. Å sikre velfungerende prosesser for overtakelser er en viktig del av vår kjernevirksomhet og vi har derfor etablert flere dedikerte team på dette området. Trygghet for alle parter når vi har overlevering av nybygg-prosjekter.

Takst & Vindu Spesialisten har, og har hatt flere leiligheter og boligprosjekter i Oslo-området:

  • Holtet Horisont I, Holtet
  • Holtet Horisont II, Holtet
  • Bispelunden BRL, Mortensrud
  • Freidigkollen BRL, Mortensrud
  • Sameiet Hauketoveien 87, Hauketo

Slik jobber Takst & Vindu Spesialisten med overtakelser:
Ved ferdigbefaringen, går Takst & Vindu Spesialisten gjennom alle teoretiske og formelle sidene ved overtakelsen sammen med kjøper, utbygger og entreprenør. Deretter gjøres en fysisk inspeksjon av leiligheten slik at kjøper får anledning til kontrollere at leiligheten er i henhold til de spesifikasjoner som er avtalt i kjøpekontrakt og tilvalg. Dette gjøres ved en systematisk gjennomgang rom for rom, hvor det kontrolleres at det ikke er vesentlige avvik fra hva som er tillatt. Dersom det oppdages feil eller mangler, blir de markert og protokollført i en egen mangelliste. Når befaringen er gjennomført, vil entreprenøren gå tilbake i leiligheten og gjøre de siste justeringer før leiligheten er klar til overtakelse. Mangellisten hjelper både byggherre og entreprenør til å levere et mest mulig feilfritt bygg.
Ferdigbefaringen holdes normalt to uker før overtakelsesdato slik at entreprenøren har gjort det meste ferdig – samtidig som det fortsatt er tid til å rette opp eventuelle feil og mangler før overtakelse.
Ved overlevering vil Takst & Vindu Spesialisten gjennomføre en kontroll sammen med kjøper og entreprenør, og påse at alle feil og mangler fra forbefaringen er rettet opp. Samtidig kontrolleres det at nye avvik ikke har dukket opp siden forbefaringen. Til slutt gjennomføres selve papirarbeidet med føring av overtakelsesprotokollen.