Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Gjennomføringen av et prosjekt fungerer slik fra Start til slutt

 • Kontakt oss
  Når du som kunde henvender deg til oss via e-post, telefon eller vår hjemmeside, kontakter vi deg innen 24 timer (1 virkedag), og avtaler tid for befaring.
 • Befaring
  Vi kommer på befaring som avtalt, vi lytter til deres ønsker og behov, ser nærmere på løsninger og kommer med våre forslag.
 • Tilbud
  Dere vil motta et oversiktlig tilbud fra oss innen 10 dager.
 • Kontraktsignering
  Begge parter møtes, vi går sammen gjennom hele prosjektet og til slutt undertegner begge parter kontrakten.
 • Varsel om oppmåling
  Beboerne/eier varsles for å avtale tidspunkt for kontrollmåling av vinduer og dører.
 • Oppmåling
  Våre prosjektledere utfører effektiv måling av alle vinduer og dører som skal byttes. Dette må gjøres fordi hver dør og hvert vindu er unik, og alle enheter er spesielt tilpasset.
 • Fremtidsplan og informasjon om utskiftning
  Informasjonsbrev og oversiktlig fremdriftsplan leveres til beboerne senest to uker før oppstart.
  Minimum to dager før selve arbeidet skal utføres, får den enkelte beboeren varsel med nøyaktig tidspunkt i postkasse eller på døren.
 • Bytting av enheter
  Alle enheter ankommer byggeplassen, og arbeidet vil starte fortløpende etter fremdriftsplan.
 • Sluttbefaring
  Vi vil gjennomføre en befaring når prosjektet er ferdigstilt, og overleverer FDV-dokumentasjon på produktene som har blitt levert.
 • Faktura
  Sluttfaktura blir sendt etter sluttbefaring i henhold til kontrakt.