Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter

Det eksisterer flere forskjellige tilstandsrapporter på markedet i dag. Tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten beskriver avvik fra bestemte tilstandsgrader, dvs. byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slitasje, alder og gjenstående levetid med anbefalte tiltak ved avvik på din bolig. I tilstandsrapportene blir det lagt spesielt vekt på å vurdere de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.

Takst & Vindu Spesialisten AS leverer disse tilstandsrapportene:
Eierskifterapport

Eierskifterapporten kontrollerer bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger, som sikrer en trygg omsetning av leiligheter og eneboliger/rekkehus.

Les mer om eierskifterapport

Våtromsrapport

Våtromsrapporten kontrollerer våtrom og kjøkken. Rapporten benyttes gjerne i små borettslagsleiligheter der borettslaget har det økonomiske ansvaret for det ytre vedlikehold samt felles rørsystemer i bygget.

Se priser for våtromsrapport

Tilstandsrapport med vedlikeholdsplan

Ved bruk av tilstandsrapport med vedlikeholdsplan får du en oversikt over tilstanden til bygget. Utarbeidelse av vedlikeholdsplanen for sameier/borettslag vil gi en god økonomisk oversikt og trygghet over de fremtidige kostnader.

En vedlikeholdsplan basert på en tilstandsanalyse vil gi en bedre økonomisk oversikt over hvilke kostnader som vil komme i fremtiden. Videre kan dette tas med i vedlikeholdsbudsjettene for sameiet/borettslag.

Hva betyr Tilstandsanalyse av bolig – NS 3600:

Fra 1. januar 2015 ble tilstandsrapport standard ved kjøp og salg av bolig, og den norske standarden NS 3600 – Hvor teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig legges til grunn. Standarden sørger for en enhetlig undersøkelse og skal bidra til at kjøper og selger har mest mulig informasjon og et godt beslutningsgrunnlag ved omsetning av en bolig. Det vil gi økt trygghet både for kjøper og selger.