Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Brannklassifiserte vinduer og branndører (EI 30/60)

Vi er opptatt av å være der for kundene våre med god service, kunnskap og utførelse. Alle våre ansatte er fagfolk med spesialkunnskap innen levering og montering av dører og vinduer, og med slik kunnskap er du kvalitetssikret i ditt valg når du skal bytte eller sette inn brannvinduer til ditt bygg.
Det finnes to typer brannklassifiserte vinduer.  EI 30 brannklasse som holder i 30 min og brannklasse EI60 som skal holde i 60 min. Er det tenkt brannklasse EI 30 hindrer unike sammensetninger av materialer gjennomgang av varme og røyk i 30 minutter. Vi kan levere vinduer og dører som er brannklassifiserte i treverk, aluminium og stål.

Dersom du er usikker på hvilke valg du skal ta når det gjelder brannvinduer så kan vi bidra med veiledning og rådgivning. Vi i Takst & Vindu Spesialisten har blant annet tømrermester og ansatte med brannsertifikat, i tillegg til våtroms sertifikat, vi er derfor et ideelt valg dersom du skal bytte dine dører. Takst & Vindu Spesialisten har bred kunnskap innen brann vinduer og dører. Samt øvrig oppbygning av vegger, himlinger og tetting av rørgjennomføringer.

Branndør EI30

Branndør EI30 er beregnet for offentlige miljøer der det stilles høye krav til slitestyrke og brannegenskaper. Passer utmerket for kontor og møterom med brannkrav. Kan også fås som klemfri dør. Branndøren kan også fås med røyk/branngasstetthet for kaldrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.

Branndør EI60

Branndør EI60 passer utmerket for offentlige miljøer der det stilles krav til både slitestyrke og brannegenskapene. Branndørene benyttes som oftest for arkivrom, dører til trappehus mm. med høye brannkrav. Branndøren EI60 kan også fås med røyk/branngasstetthet for kaldrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi raskt og effektivt kan bytte dører og vinduer til din bolig.

Brannvindu fra Gilje
Brannvindu fra Nordan
Brannvindu fra Pyrokno
Branndører fra Swedoor

Brannklassifiserte vinduer kan være påkrevd dersom veggen eller innvendig hjørne vinduet står i er nærmere en annen bygning, oppgang, boenhet etc enn det som er normalt.
Info om dette punktet. Direktoratet for Byggkvalitet: III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
§ 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk  og Direktoratet for Byggkvalitet: III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
§ 11-8. Brannceller. Ligger under andre ledd også § 11-8 Tabell 3: Nødvendig brannmotstand til vinduer i branncellebegrensende yttervegg for å begrense horisontal brannsmitte.

Brannvinduet har langt høyre tåleevne mot flammer og ekstrem varme enn vanlige vinduer. De er også gjennomgått flere tester hos Sintef i laboratorium, og består de dem vil de få klassifiseringen EI30 eller Ei60.
Les mere om brannklassifiserte vinduer og dører her hos en av våre samarbeidspartnere, Nordan: Brannklassifisert vindu.

Støydempede vinduer og dører

Bor du i byen bør du også tenke på støydempende vinduer. For eksempel bor du på Grünerløkka, Bislett, Majorstuen, Carl Berner eller lignende steder. Det som gjenkjenner støy på disse plassene, er at der går trikken, mer folkeliv og støy generelt i gatene og mange er veldig plaget av dette. Her vil du ha stor glede av støydempede vinduer. Veldig ofte er dette gamle bygårder som har dårlig isolasjon og støyreduserende materialer i vegger og ikke minst vinduer og dører. Ved å sette inn støyreduserende vinduer vil støyen være til mindre sjenanse for beboer.

Ro og fred med støydempende vinduer og dører:

Støydempede vinduer gir deg ro innendørs selv om trafikken dundrer forbi utendørs. Her får du vite mer om vinduer som holder støyen ute.

Ulike glasstyper og vinduskonstruksjoner påvirker graden av støydempingen. Her gir vi deg en liten innføring i hva som er viktig å være klar over når du er på jakt etter så støytette vinduer som mulig.

Slik bedrer du støydempingen

 • Når glassets tykkelse øker, blir ruten tyngre og lydbølgene kan ikke sette den like lett i svingning.
 • Glassrutens lyddempingstall øker med 6 dB for hver gang man dobler rutens vekt. Det gjelder fra lavfrekvent lyd opp til koinsidens¬frekvensen (der den ytre lydens form overensstemmer med glassets egensvingning).
 • Når glasset er tykkere enn 4 mm, bør du forsikre deg om at lyden ikke blir sjenerende pga. koinsidens. Glassrutenes egenfrekvens varierer med tykkelsen.
 • I et vindu med like tykke glassruter, svinger rutene i takt. Dette kalles grunnresonans, og forringer støydempingen.
 • Med asymmetri, dvs, med ulike tykkelser på glassene, avtar problemet og vinduets lyddempingstall øker. Dersom flere glass lamineres sammen, slik at man får mindre bøyestivhet, reduseres lydbølgene over ca. 1000 Hz effektivt, da koinsidensfrekvensen flyttes et stykke høyere opp på frekvensskalaen.
 • To 4 mm glass som lamineres sammen, er bedre egnet til støydemping av høyfrekvent lyd enn en 8 mm homogen glassrute. For den lavfrekvente lyden opp til ca. 1000 Hz, merkes derimot ingen forbedring.
 • Når glassenes tykkelse er gitt, er det avstanden mellom dem som avgjør ved hvilken frekvens grunnresonansen oppstår. Jo større avstand, desto lengre ned i frekvensområdet oppstår resonansen. Ved avstander inntil 20 mm er forbedringen marginal, men ved betydelig større avstand, får man en kraftig forbedring av støydempingen.
  • F.eks leveres et standard 2-lag glass med 25DB (4+16G+ES4) og et 3-lag glass med 27DB (4ES+12G+F+12G+ES4).
  • Når vi leverer støyreduserende glass går vi ned til 2 lag glass og bygger de opp med forskjellige glasstykkelser og mellom rom slik at de er f.eks 32, 34, 36, 38 og 42 DB. En liten tommelfinger regel er at støyreduserende produkter leveres uten ventil, men i eldre bygårder og hus er det dårlig med ventilasjon og da anbefaler vi faktisk å levere med ventil. Uansett vil man få et mye bedre lydreduserende produkt kontra standard glass. En annen viktig ting er at med støyreduserende produkter vil man få en høyere U-verdi.

Benytt deg av vår fagkunnskap for å finne rett branndør for nettopp dine behov – Kontakt oss på telefon eller epost for å komme i kontakt med en kyndig medarbeider!