Priser fagmann på visning

Takstmann på Visning
Eks. MVAInkl. MVA
Bistand ved overtagelse - Leilighet. Prisen inkluderer forberedelser og inntil 1 time befaring. Arbeid utover dette honoreres med Kr. 750 pr påbegynte halvtime
Kr. 2.000,-Kr. 2.500,-
Bistand ved overtagelse - Enebolig/Tomannsbolig/Rekkehus. Prisen inkluderer forberedelser og inntil 1,5 timer befaring. Arbeid utover dette honoreres med Kr. 750 pr påbegynte halvtimeKr. 2.600,-Kr. 3.250,-
Bistand ved overtagelse - Felles arealer for sameier og borettslag faktureres etter medgått tid (pr. time)Kr. 1.200,-Kr. 1.500,-

Annet

  • For oppdrag utenfor Oslo Kommune, kommer det tillegg for kjøretid og km etter statens satser
    (4.10kr pr km + bompasseringer)
  • Avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret – 50 %. (Minimum 1850,-)
Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører som boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc. Dette forutsettes fremlagt takstmannen senest innen befaringsdato.