Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Eierskifterapport

Eierskifterapport: Eierskifterapporten er en trygghet og uvurderlig for deg som skal omsette bolig. Den kontrollerer bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger, og sikrer en trygg omsetning av bolig – leiligheter som eneboliger.

Vi anbefaler derfor alltid eierskifterapport ved omsetning av bolig. Eierskifterapporten bygger på NS 3600.

Eierskifterapport er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel – Ikke mere, ikke mindre.

Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.

I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig

fremstå som den grundigste rapporten i markedet.

Rapportene leveres kun av takstmenn med mesterbrev som er tilknyttet BMTF.

Ekte fagfolk!

Gjelder fra 1. januar 2022

Stortinget vedtok i mai 2021 at å selge boligen «som den er», med gjerne flere ukjente feil og mangler, blir ulovlig i den nye versjonen av avhendingsloven. Den trer i kraft 1. januar 2022 og stiller mye strengere krav når det gjelder selgers bevissthet rundt feil og mangler på egen bolig i salgssituasjonen.

Men hva innebærer dette, helt konkret, for selger og kjøper?

«Den største endringen fra dagens situasjon er at risikoen ved salg av bolig overføres mye mer fra kjøper til selger. Du som selger, bør sikre deg mot ukjente feil og mangler som kan oppdages i etterkant av salget. Samtidig må du som kjøper lese tilstandsrapporten grundig, for den nye avhendingsloven er nå mer tydelig på at kjøper ikke kan kreve kompensasjon for feil og mangler som er omtalt i tilstandsrapporten.»

Egenandel for boligkjøper

Selger vil i den nye avhendingsloven i utgangspunktet være ansvarlig for alle skjulte feil og mangler, men kun de som overstiger en minsteterskel. Denne egenandelen er per 1. januar 2022 satt til 10.000 kr. «Dette vil i praksis bety at småfeil og mangler som kan repareres for inntil summen på 10.000 kr, faller på kjøper selv. Mange skjulte feil og mangler overstiger dog raskt denne summen, noe som da tilfaller selgers ansvar»

Hvilke krav stiller denne nye avhendingsloven til dere takstmenn?

«Det gjør at de gamle verdi- og lånetakstene som ofte tidligere lå til grunn ved salg av boliger, ikke lenger holder mål. Det kreves en mye grundigere gjennomgang av boligens tilstand, en såkalt Eierskifterapport, med et tydelig faglig rammeverk og mer inngående detaljerte beskrivelser av boligens tilstand. Til eksempel skal råte- og fuktskader på et bad kunne avdekkes med mer inngående undersøkelser fra takstmann. Det skal ifølge loven bores 73mm hull i tilstøtende vegger til våtrom for en visuell kontroll. Dette lar seg ikke alltid gjøre, og kunde har også mulighet til å nekte disse inngrepene. Alternativt er det da ofte godt nok å anvende hammerelektroder, da det vil ofte gi et meget godt svar på om det er fuktskader eller ikke. Uansett hva selger velger vil det komme tydelig frem i eierskifterapporten hva som er gjort av undersøkelser, og eventuelle funn er tydelig beskrevet for kjøper»

Hva bør en kjøper gjøre hvis en eierskifterapport inneholder TG2 og TG3? (Lav tilstandsgrad)

«Da bør kjøper, i verste fall, være forberedt på at det kan komme store uforutsette kostnader for å utbedre dette de neste årene. Om forståelsen og kunnskapen om utbedringen er mangelfull hos kjøper, anbefaler vi sterkt å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg med råd og veiledning. Vi i Takst & Vindu spesialisten tilbyr Fagmann på visning som er en nyttig boligkjøpshjelp for å tydeligere skissere ovenfor kjøper hva han eller hun har i vente med tanke på anbefalte utbedringer og kostnader. Det er ikke å forvente at folk flest kan så mye om dette, og det har vi stor forståelse for»

For eneboliger kontrollerer rapporten:

 • Våtrom
 • Rom under terreng
 • Krypkjeller
 • Loft
 • Konstruksjon
 • Drenering
 • Tak

For leiligheter i borettslag og sameier kontrollerer rapporten:

 • Våtrom
 • Kjøkken
 • Vinduer
 • Dører i yttervegg
 • Øvrige rom