Bilder Slyngveien 22 – Beskrivelse av utført arbeid