Gjennomføringen av et prosjekt fungerer slik fra start til slutt

Kontakt oss

Når du som kunde henvender deg til oss via e-post, telefon eller vår hjemmeside, kontakter vi deg innen 24 timer (1 virkedag), og avtaler tid for befaring.

Befaring

Vi kommer på befaring som avtalt, vi lytter til deres ønsker og behov, ser nærmere på løsninger og kommer med våre forslag.

Tilbud

Dere vil motta et oversiktlig tilbud fra oss innen 10 dager.

Kontraktsignering

Begge parter møtes, vi går sammen gjennom hele prosjektet og til slutt undertegner begge parter kontrakten.

Varsel om oppmåling

Beboerne/eier varsles for å avtale tidspunkt for kontrollmåling av vinduer og dører.

Fremtidsplan og informasjon om utskifting

Informasjonsbrev og oversiktlig fremdriftsplan leveres til beboerne senest to uker før oppstart. Minimum to dager før selve arbeidet skal utføres, får den enkelte beboeren varsel med nøyaktig tidspunkt i postkasse eller på døren.

Bytting av enheter

Alle enheter ankommer byggeplassen, og arbeidet vil starte fortløpende etter fremdriftsplan.

Sluttbefaring

Vi vil gjennomføre en befaring når prosjektet er ferdigstilt, og overleverer FDV-dokumentasjon på produktene som har blitt levert.

Faktura

Sluttfaktura blir sendt etter sluttbefaring i henhold til kontrakt.