Referansebilder Danstock gate

Referanse:

Marte Johre Rokstad

Arbeid utført i Sameiet Danstock. Stockfleths gate 53 A, B og C. Her ble det byttet ca. 40 enheter og montert kvalitetsprodukt fra NorDan med 2 lag glass.
Takk for vel utført jobb i Sameiet Danstock.
Det er sjeldent at arbeid blir utført før tiden, men det opplevde vi her.
Tusen takk for god informasjon, høflige og ryddige arbeidsfolk og ikke minst effektivitet på prosjektet. Vi er super happy med nye vinduer!
Fortsett med den gode jobben dere gjør!

Med vennlig hilsen
Marte Johre Rokstad
Styret, Sameiet Danstock.