Referanse Opplandsgata 21A og B

Referanse:

Cathrine Von lbenfeldt
Sameiet Opplandsgata 21, Opplandsgata 21 A, 0657 Oslo

Montering av 60 vinduer fra TreSpesial som er godkjent av Byantikvaren for gode vindus kopier.